Cenzorat

Legea Societăţilor Comerciale prevede obligativitatea existenţei cenzorilor într-o societate pe acţiuni care nu este auditată conform legii. Raportul cenzorilor face parte din raportul anual, alături de situaţiile financiare, raportul administratorilor şi procesul verbal al AGA.

Ce va oferim?

– Servicii de verificare a modului de aplicare a Legii Contabilităţii cu respectarea principiilor contabile
– Verificarea situaţiilor financiare şi a modului de întocmire, a legalităţii acestora în general
– Supravegherea gestiunii societăţii
– Verificarea evaluarii elementelor patrimoniale
– Verificarea modului de repartizare a profitului
– Întocmirea rapoartelor de verificare şi certificare.

Pentru a afla mai multe informații despre serviciile de cenzorat, contactaţi-ne prin formularul de contact sau direct la office@consultorgrup.ro sau tel/fax: 021.252.38.80