Servicii financiar contabile

Pe masură ce cadrul legislativ financiar a devenit din ce în ce mai complex, serviciile contabile încep să solicite nu doar aplicații tehnice ale câtorva reguli matematice, ci și o flexibilitate continuă și sistematizare a cunostințelor din domeniu. Acesta este motivul pentru care alegerea contabilului potrivit a devenit o cerință de bază pentru succesul afacerii și toate companiile, indiferent de mărime sau profilul de activitate, trebuie să înțeleagă că un bun contabil are o contribuție esențială.

În cadrul unei societăți comerciale existența unei contabilități performante este extrem de importantă, rolu acesteia fiind de a înregistra operațiile economice, de a întocmi documentele contabile de sinteză și de a interpreta rezultatele activității economice obținute de societatea în cauză.

Ce vă oferim?

– Înregistrarea în contabilitate a documentelor primare originale primite de la beneficiar;
– Înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor primare justificative privind activitatea beneficiarului, în conf. cu legislația financiar-contabilă și fiscală în vigoare la data derulării contractului;
– Întocmirea lunară a balanței de verificare
– Calcularea și înregistrarea tuturor taxelor, impozitelor și a altor obligații de plată în concordanță cu legislația fiscală în vigoare;
– Întocmirea lunară, trimestrială și anuală a Declarațiilor specifice de raportare privind TVA, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din salarii, precum și alte taxe și impozite cerute de legislația în vigoare, specifice activității beneficiarului;
– Transmiterea către organele fiscale și locale abilitate, conform legii și in termenul legal, a declarațiilor specifice menționate mai sus;
– Întocmirea semestrială și în termenul legal a Situațiilor financiare: bilanț contabil, cont de profit și pierdere, în concordanță cu legislația contabilă și fiscală curentă.
– Asistarea clienților în acțiunile de control și în relațiile cu ANAF.

Pentru a afla mai multe informații despre serviciile de contabilitate, contactaţi-ne prin formularul de contact sau direct la office@consultorgrup.ro sau tel/fax: 021.252.38.80